سرخط خبرها

ارکان

ارکان انجمن عبارت‌اند از:

۱. هیئت‌مؤسس؛

۲. مجمع عمومی؛

۳. هیئت‌مدیره؛

۴. بازرس؛

۵. مدیرعامل.

هیئت‌مؤسس

«مجمع عمومی مؤسس» همان «هیئت‌مؤسس» است که این وظایف را دارد:

۱. اقدامات آغازین برای تأسیس انجمن؛

۲. تهیهٔ طرح اساسنامه و تصویب آن؛

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.

اعضای هیئت‌مؤسس را از اینجا ببینید: …

مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از همهٔ اعضاست و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن به‌شمار می‌رود. این ‏مجمع به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.‌

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی، سالانه و در مردادماه تشکیل می‌شود.

وظایف مجمع عمومی عادی

۱. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان؛

۲. شنیدن و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس‌ها؛

۳. تعیین خط‌مشی کلی انجمن؛

۴. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت‌مدیره؛

۵. تصویب ترازنامه و بودجهٔ انجمن؛

۶. تعیین روزنامهٔ کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌ها؛

۷. عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان؛

۸. تعیین حق عضویت؛

۹. تصویب انتشار نشریه.

مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده این‌گونه تشکیل خواهد شد:

۱. با درخواست اکثریت اعضای هیئت‌مدیره یا بازرس‌ها؛

۲. با درخواست یک‌پنجم اعضا، در صورتی‌ که هیئت‌مدیره یا بازرس در مدت بیست روز، درخواست اعضا را مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عملی نکند.

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

۱. تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲. بررسی و تصویب یا رد انحلال؛

۳. تغییر در میزان سرمایه؛

۴. انحلال قبل از موعد؛

۵. هرگونه تغییر در ماهیت انجمن.

هیئت‌مدیره

انجمن، هیئت‌مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارد. اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. در صورت استعفا یا فوت یا سلب شروط از هریک از اعضای هیئت‌مدیره یا بازرس‌ها، عضو علی‌البدل برای مدت باقی‌ماندهٔ فعالیت هیئت‌مدیره یا بازرس، به‌جای عضو اصلی انجام‌وظیفه خواهد کرد.

هیئت‌مدیره جلساتی به‌طور مرتب و دست‌کم ماهی یک بار تشکیل می‌دهد. جدای از این جلسات، بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب‌رئیس می‌تواند جلسهٔ فوق‌العاده نیز تشکیل دهد.

هیئت‌مدیره نمایندهٔ قانونی انجمن است و در چهارچوب اساسنامه، این وظایف و اختیارها را دارد:

۱. حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول؛

۲. رسیدگی به حساب‌ها؛

۳. پرداخت دیون و وصول مطالبات؛

۴. اجرای مصوبات مجامع عمومی؛

۵. افتتاح حساب در بانک‌ها و انجام تشریفات قانونی؛

۶. تعقیب پرونده‌های قضایی و اداری و ثبتی در همهٔ مراحل قانونی در محاکم؛

۷. تعیین حَکَم و تعیین وکیل و عزل او؛

۸. قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا؛

۹. تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر، اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و دیگر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیئت‌مدیره واگذار شده است.

به‌طور کلی، هیئت‌مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند، برای نقل‌وانتقال اموال منقول، که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

بازرس

انجمن یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل دارد که در مجمع عمومی عادی، با رأی کتبی و برای مدت یک‌ سال انتخاب می‌شوند. وظایف بازرس به این شرح است:

۱. بررسی همهٔ اسناد و اوراق مالی و تهیهٔ گزارش برای مجمع عمومی؛

۲. مطالعهٔ گزارش سالانهٔ هیئت‌مدیره، اعم از مالی و غیرمالی، و تهیهٔ گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

۳. گزارش هرگونه تخلف هیئت‌مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛

۴. اظهارنظر کتبی دربارهٔ صحت صورت دارایی‌ها، صحت گزارش عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیئت‌مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛

۵. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات مصوب به‌عهدهٔ بازرس می‌گذارد.

مدیرعامل

برترین مقام اجرایی انجمن، مدیرعامل است و در حدود اختیاراتی که هیئت‌مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌کند، نمایندهٔ انجمن محسوب می‌شود و از طرف انجمن حق امضا دارد. مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره است و اختیارات و مسئولیت‌های زیر را دارد:

۱. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت‌مدیره؛

۳. نگهداری دارایی‌ها، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر مؤسسه؛

۴. اِعمال اختیارات خاص یا مقطعیِ تفویض‌شده از طرف هیئت‌مدیره؛

۵. ارائهٔ پیشنهادهای لازم برای گسترش و بهبود و هماهنگی فعالیت‌های انجمن به هیئت‌مدیره برای ارائه به مجمع عمومی؛

۶. تهیهٔ پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط‌مشی و گزارش سالیانه برای بررسی هیئت‌مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷. تهیهٔ پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم برای طرح و تصمیم‌گیری در هیئت‌مدیره؛

۸. نظارت بر فعالیت شعبه‌ها و نمایندگی‌ها و دفاتر و ایجاد هماهنگی بین آن‌‌ها، پس از طی مراحل قانونی؛

۹. پیشنهاد به هیئت‌مدیره برای برگزاری جلسهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر دلایل موجه برای تصویب؛

۱۰. انجام دیگر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات، به مدیرعامل محول شده یا می‌شود.